MICHAEL NEWTON - HYPNO - REINCARNATIE

1-22017

Michael Newton is hypnotherapeut, en brengt mensen onder hypnose (hypnotherapie, regressie) terug naar vorige levens, en naar de fase tussen 2 levens in (het tussenbestaan).

Boeken van Michael Newton:

- Michael Newton, De zielenreis, het bestaan tussen de levens in (Journey of souls: case studies of life between lives)
- Michael Newton, De zielsbestemming, nieuwe casestudies over het bestaan tussen de levens in (Destiny of souls: new case studies of life between lives)
- Michael Newton, Herinneringen van na de dood, het bestaan tussen de levens in, casestudies verzameld door leden van het Newton Institute (Memories of the afterlife: life between lives stories of personal transformation)

Vooraf

Aan onze logica zitten intrinsieke beperkingen. Logischerwijs moet er dus een alternatieve logica bestaan. En misschien is er een samenhang tussen een dergelijke alternatieve logica en 'alternatieve feiten'.

De beperkingen aan onze logica, mede in combinatie met onze perceptie, zijn duidelijk:
Onze logica is causaal, oorzaak gevolg. Er is niets dat niet een voorafgaande oorzaak heeft. Dat zou principieel onmogelijk zijn.
Dat betekent dat alles om ons heen, het hele heelal, een voorafgaande oorzaak moet hebben. Maar ook zo'n voorafgaande oorzaak moet weer een voorafgaande oorzaak hebben, enzovoorts.
Het opvoeren van een oerknal als 'basisoorzaak' voldoet niet, want ook een oerknal moet ergens door zijn veroorzaakt, moet voortvloeien uit een daaraan voorafgaande situatie. (Waar komt alle materie vandaan?)

Hetzelfde geldt voor begrippen als oneindigheid in tijd, en in ruimte. Dan wel, eindigheid in tijd, en in ruimte. Die passen principieel niet in onze logica, in onze perceptie. Maar n van beide (on)eindigheid moet waarheid zijn (binnen onze logica). Het opvoeren van de wiskunde als afdoende vorm van logica is slechts versluierend. Wiskunde is een vorm van taal. Begrippen als 'oneindigheid' worden slechts op een andere manier geschreven.

Ondanks het voorgaande 'bestaat' alles om ons heen.
Dat vloeit dus niet voort uit onze logica.
Er moet dus een andere vorm van logica bestaan, die wl sluitend is.

Ook de eventuele alternatieve feiten die samenhangen met een dergelijke, complete, logica zullen niet in onze perceptie passen. Puur als voorbeeld: misschien zijn verleden, heden en toekomst niet dwingend op n manier met elkaar verbonden. Misschien kunnen er vanuit n heden meerdere 'strepen in de tijd', en eventueel ook retour, worden getrokken. Ook de huidige natuurwetenschap is bezig met dergelijke ideen.

Uit een alternatieve logica kan eventueel ook voortvloeien dat er een einddoel is, dat moet (of kan?) worden bereikt. Ook dat is voor ons onvoorstelbaar, en er kan alleen maar over worden gespeculeerd: bijvoorbeeld, wat 'moet je dan nog', als dat eventuele einddoel is bereikt? Met gouden lepels pap of anderszins uit gouden bordjes eten, tot in oneindigheid?

Godsdienst

(wordt vervolgd)