Suggesties voor te stellen vragen tijdens hypnose

22-7-2018

home


1. Waarom dit alles?
Het proces is kennelijk: er is een Bron, die splitst continu deeltjes van zichzelf af, dat zijn dan nieuwe zielen, die doen via reincarnaties ervaringen op, en als ze 'voldoende' ervaringen hebben opgedaan gaan ze weer terug in de Bron.
Wat is hiervan het nut? Kennelijk vindt de Bron hierin bevrediging. Maar weegt dat op tegen het leed dat tijdens de incarnaties wordt ervaren? Zoals gemarteld worden, je kind zien doodgaan van de honger, etc. etc.?
Suggestie voor een te stellen vraag tijdens een leven-tussen-de-levens-hypnose: "Kunt u enigszins inzichtelijk maken voor ons op welke wijze het afsplitsen van en vervolgens weer opgaan in de Bron opweegt tegen alle leed tijdens de incarnaties?"

2. Je hebt zelf voor dit leed gekozen?
In het voorafgaande leven tussen de levens kies je voor een bepaald geincarneerd (vervolg)leven, met een specifieke levensloop. Je kiest dus ook voor het leed in dat leven.
Leed is er in duizenden vormen. Enkele voorbeelden:
- In het oude Mesopotamie begroeven soldaten van een volk dat een ander volk had overwonnen, de verliezende overlevende soldaten tot hun nek in in het zand, in de brandende zon, sneden hun oogleden af, en gooiden achtereenvolgens honing en mieren op hun hoofd.
- In de middeleeuwen was het in Arabische landen een gebruik om iemand eerst te bestrooien met maden, en vervolgens strak in een tapijt te rollen, tot hij dagen later overleed.
Een geincarneerd persoon heeft een geheugenblokkade, in die zin dat hij o.a. niet meer afweet van het voorafgaande leven tussen de levens, en ook niet van zijn keuze voor dat geincarneerde leven. Hij is dus een andere 'persoon'. Die geincarneerde persoon 'ben' jij (als niet-geincarneerde) niet, en die heb jij opgescheept met 'n zuur leven. Als je tegen hem zou zeggen, je hebt zelf voor je leed in dit geincarneerde leven gekozen, dan is dat vergelijkbaar met tegen iemand zeggen, je bent zelf gaan slapen, dus je hebt voor deze nachtmerrie gekozen. Maar de slapende heeft daar niet voor gekozen, hij weet niets af van zo'n keuze, dus dat lijkt niet een eerlijke benadering.
Suggestie voor een te stellen vraag tijdens een leven-tussen-de-levens-hypnose: "Is het niet oneerlijk om van een geincarneerd iemand te zeggen dat hij zelf in het voorafgaande leven tussen de levens voor dit leed heeft gekozen, als een soort rechtvaardiging van de situatie met dat leed? De geincarneerde weet daar niets van af, hij is als het ware een andere persoon."

3. Individuele keuze of groepskeuze?
Enerzijds wordt de keuze voor een specifiek volgend leven afgesproken, na uitgebreide onderlinge afwegingen, met een aantal zielen van o.a. de eigen zielengroep. En de levens van deze zielen in de komende incarnatie hebben onderlinge relaties, dus ook de doeleinden en rollen van de anderen worden afgesproken. Iedereen is dan net zo belangrijk, zou je denken, en het slagen van ieders doelen hangt mede van elkaar af. Anderzijds krijgt men vervolgens, in een situatie waarin geen andere zielen aanwezig zijn, door de Raad van Wijzen een keuze voorgelegd (vaak uit slechts enkele mogelijke levens). De afwegingen die de betreffende ziel op dat moment maakt lijken geen relatie meer te hebben met hetgeen daarvóór met de andere zielen was afgesproken.
Suggestie voor een te stellen vraag tijdens een leven-tussen-de-levens-hypnose: "Waarom wordt de keuze voor volgende levens door de Raad van Wijzen niet tegelijk voorgelegd aan de gehele groep zielen die hierover tevoren gesproken hebben?"

4. Wie tot jouw groep familieleden en vrienden behoort, behoort ook tot andere groepen, die elkaar slechts deels overlappen; hoe werkt dat dan bij afspraken vooraf over samenwerking tijdens het volgende leven?
Ingewikkeld. Zielen maken groepsgewijs voorafgaand aan het volgende leven afspraken met elkaar om in dat volgende leven elkaar te helpen doelen te bereiken.
Maar in het leven is iedereen het centrum van een eigen groep familieleden en vrienden!
Bijvoorbeeld je schoonmoeder behoort natuurlijk ook tot jouw groep.
Maar tot haar groep behoren personen die jij misschien niet eens kent. En wederzijds.
Die groepen overlappen elkaar dus slechts deels, zoals wat betreft je schoonmoeder en jij en natuurlijk haar dochter / zoon die jouw partner is, en verdere wederzijdse naaste familie en enkele gezamenlijke vrienden. Maar niet wat betreft bijvoorbeeld een goede collega / vriend van je.
Ook die collega is zelf het centrum van een geheel eigen groep familieleden en vrienden.
Enzovoorts, oneindig uitdijend.
Suggestie voor een te stellen vraag tijdens een leven-tussen-de-levens-hypnose: "Iedere persoon heeft in een leven zijn eigen naaste familieleden en vrienden, die ook weer andere naaste familieleden en vrienden hebben, die jij nauwelijks kent, maar waar jouw naaste familieleden en vrienden wel mee te maken hebben! Hoe kunnen er dan, voorafgaand aan levens, binnen een (één) groep (toekomstige) naaste familieleden en vrienden afspraken gemaakt worden over samenwerking tijdens dat volgende leven?"

5. Slechte mensen hebben nut?
Voorafgaand aan de groepsgewijze incarnatie worden onderlinge afspraken gemaakt om elkaar te helpen om elkaars doeleinden in het volgende leven te bereiken.
Doeleinden worden vaak bereikt doordat iemand geconfronteerd wordt met 'slecht' gedrag van iemand anders. Beide personen hebben daar ook voorafgaand aan de gezamenlijke incarnatie voor gekozen.
Dan is 'slecht' toch niet meer 'slecht'?
Waarom moet iemand in een daaropvolgend leven dan weer dat slechte gedrag gaan 'compenseren'? Zo blijf je aan de gang .....
Suggestie voor een te stellen vraag tijdens een leven-tussen-de-levens-hypnose: "Als iemand in een leven slecht gedrag vertoont, kan het zijn dat hij daarmee iemand helpt om zijn doeleinden te bereiken. Dat is dan ook voorafgaand aan de incarnatie afgesproken. Wordt dat gedrag dan tóch in het kader van daaropvolgende incarnaties van die 'slechte' persoon als negatief gezien?"

6. Waarover praten zij .....?
In de levens tussen de levens volgen de identiteiten lessen. En ze analyseren hun vorige levens. En ze discussieren met elkaar, waarschijnlijk over 'levensvragen'. (Ze hebben overigens ook vormen van ontspanning, die gericht lijken te zijn op het verkrijgen van allerlei ervaringen.)
Waarom kost het zoveel 'tijd' en inspanning om er inzicht in te verkrijgen hoe 'de wereld in elkaar zit'? Je zult dat laatste bijvoorbeeld in een paar pagina's van een soort instructie toch wel in essentie kunnen uitleggen?
Kennelijk is een invulling van details (ook) belangrijk. Om welke soort details gaat het dan?
Suggestie voor een te stellen vraag tijdens een leven-tussen-de-levens-hypnose: "Kun je concrete voorbeelden geven van onderwerpen waarover les wordt gegeven, en waarover onderlinge discussies plaatsvinden?"

7.


home